.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rozwój Gminy:
Strategia Rozwoju Gminy

Strategia rozwoju jest swego rodzaju planem - dokumentem kompleksowym określającym podstawowe kierunki rozwoju jednostki, uwzględniającym najlepsze walory w jednostce i największe szanse w otoczeniu oraz minimalizującym lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia.


Zawiera ona analizę stanu obecnego gminy w sferze społecznej, gospodarczej, rolnej, infrastruktury technicznej, środowiskowej. Analiza relacji między tymi sferami pozwala na określenie podstawowych mechanizmów rozwoju gminy, identyfikację stanu obecnego oraz szans i zagrożeń rozwoju. Wskazuje założenia rozwoju gminy, cele oraz zadania i projekty wdrożeniowe.


Znaczącym faktem jest to, iż poniższa strategia została opracowana we współpracy z mieszkańcami Gminy Stare Miasto. Rola zespołu opracowującego dokument koncentrowała się na ułatwianiu procesu budowy strategii. Wiele materiałów do strategii dostarczyli mieszkańcy i władze, przedstawiając istniejące w mieście i gminie problemy oraz wyrażając swoje opinie.


Posiadanie strategii rozwoju dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania w długim okresie. Ponadto uwiarygodnia władze w oczach partnerów zewnętrznych i wewnętrznych. Posiadanie strategii rozwoju znacznie obniża poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni gminę bardziej konkurencyjną od innych.

 

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto
Załącznik - Tabele Projektów Strategicznych
Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/126/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto

 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
data udostępnienia: 2009-06-17 07:58:04
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2012-03-08 13:25:20 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 118306