.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zbiór aktów prawa miejscowego:
Zbiór aktów prawa miejscowego
poka wszystkie dokumenty

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/185/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4684

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/185/2012

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/185/2012

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/185/2012

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/185/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/184/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4680

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/184/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/183/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4679

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/183/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/182/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4669

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/182/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/179/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 175/1 obręb Lisiec Mały

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4307

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/179/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXVI/179/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/178/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 427/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4306

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/178/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXVI/178/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/177/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 639/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4305

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/177/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXVI/177/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/175/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4798

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/175/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/166/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXV/166/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/151/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2012 r., Rocznik 2012, poz. 3442.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/151/2012 

                     Załącznik do uchwały Nr XXIII/151/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/150/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., Rocznik 2012, poz. 2759.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/150/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/143/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2012 r., Rocznik 2012, poz. 2197.

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/143/2012

                      Załącznik do uchwały RG Nr XXII/143/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r., Rocznik 2012, poz. 1659.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/130/2012 

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/130/2012 

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/130/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/118/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r., Rocznik 2012, poz. 714.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/118/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/113/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Starym Mieście.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Nr 365, poz. 6557.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/113/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/108/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6071.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/108/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/108/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/105/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6070.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/105/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/104/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6069.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/104/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/103/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 t. dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6068.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/103/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/102/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6067.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/102/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/101/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6066.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/101/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/96/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2011 r. Nr 313, poz. 5031.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/96/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/92/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście prowadzonym przez Gminę Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r. Nr 275, poz. 4408.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/92/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/90/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r. Nr 275, poz. 4407.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/90/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/87/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r. Nr 275, poz. 4406.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/87/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XII/87/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/78/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Starym Mieście.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3711.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/78/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/78/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/77/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. Nr 224, poz. 3606.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/77/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3710.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/74/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/74/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3709.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/71/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/71/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/61/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 181, poz. 2908.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/61/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/54/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2893.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/54/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/52/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod usługi sportu.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2892.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/52/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2891.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/51/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/50/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2890.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/50/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/49/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lisiec Mały Gmina Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2889.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/49/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/43/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr 107, poz. 1811.

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/43/2011

                   Załącznik do uchwały Nr V/43/2011

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/33/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1348.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/33/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/32/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1347.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/32/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/11/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2011.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 44, poz. 801.

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/11/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/429/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5080

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/429/2010

                   Załącznik nr 1 do uUchwały Nr XLIX/429/2010

                   Załącznik nr 2 do uUchwały Nr XLIX/429/2010

                   Załącznik nr 3 do uUchwały Nr XLIX/429/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/428/2010 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5079

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/428/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/427/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5078

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/427/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/426/2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5077

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/426/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/425/2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/243/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5076

 

Do pobraniaUchwała Nr XLIX/425/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/424/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 860/2, 859/2, 858 w miejscowości Rumin gm. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5075

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/424/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/424/2010

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/424/2010

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/424/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/423/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1005/5 w miejscowości Rumin gm. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5074

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/423/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/423/2010

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/423/2010

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/423/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/422/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Modła Królewska gm. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5073

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/422/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/422/2010

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/422/2010

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/422/2010

                  

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 15 września 2010 roku Nr XLVIII/420/2010 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 222, poz. 4078

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/420/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 15 września 2010 roku Nr XLVIII/419/2010 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 222, poz. 4078

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/419/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 lipca 2010 roku Nr XLVII/405/2010 w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze określenia ich granic i numerów oraz ustalenia ilości radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2010 r., Nr 207, poz. 3828

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/405/2010

                   Załącznik do uchwały Nr XLVII/405/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 lipca 2010 roku Nr XLVII/398/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin i Janowice

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2010 r., Nr 207, poz. 3783

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/398/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr 398

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr 398

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr 398

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr 398

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 9 czerwca 2010 roku Nr XLV/394/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2010 r., Nr 207, poz. 3782

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/394/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12 lutego 2010 roku Nr XXXIX/363/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr 85, poz. 1668

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIX/363/2010

                   Załącznik do uchwały Nr XXXIX/363/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2009 roku Nr XXXVIII/345/2009 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2010 r., Nr 59, poz. 1298

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/345/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2009 roku Nr XXXVIII/341/2009 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w 2010 roku

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2010 r., Nr 59, poz. 1297

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/341/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2009 roku Nr XXXVIII/339/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2010 r., Nr 59, poz. 1296

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/339/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/336/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Żychlin, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 474

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/336/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/335/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Żdżary, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 473

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/335/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/334/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Trójka, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 472

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/334/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/333/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Stare Miasto, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 471

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/333/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/332/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 470

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/332/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/331/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Modła Królewska, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 469

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/331/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/330/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Lisiec Wielki, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 468

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/330/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/329/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Lisiec Mały, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 467

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/329/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/328/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Krągola Pierwsza, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 466

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/328/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/327/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Krągola, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 465

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/327/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/326/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Kazimierów, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 464

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/326/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/325/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Karsy, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 463

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/325/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/324/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Janowice, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 462

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/324/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/323/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Główiew, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 461

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/323/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/322/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Bicz, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 460

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/322/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/321/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 459

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/321/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/317/2009 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 458

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/317/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/316/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 457

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/316/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/315/2009 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2010

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 456

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/315/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/314/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 455

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/314/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/313/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 454

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/313/2009

                   Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/313/2009

                   Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/313/2009

                   Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/313/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 roku Nr XXXIII/300/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Janowice

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009 r., Nr 176, poz. 2954

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/300/2009

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/300/2009

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/300/2009

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/300/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 roku Nr XXXIII/298/2009 w sprawie zmiany regulaminu ustalania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009 r., Nr 176, poz. 2953

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXXIV/298/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 roku Nr XXXIII/297/2009 w sprawie opłaty za świadczenia realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009 r., Nr 176, poz. 2952

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXXIV/297/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 10 czerwca 2009 roku Nr XXXIII/284/2009 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r., Nr 146, poz. 2456

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/284/2009

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/284/2009

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/284/2009

                   Pouczenie do załączników uchwały Nr XXXIII/284/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 kwietnia 2009 roku Nr XXXII/276/2009 w sprawie

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2009 r., Nr 121, poz.1964

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/276/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 18 marca 2009 roku Nr XXXI/267/2009 zmieniająca regulamin targowiska gminnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r., Nr 89, poz.1294

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/267/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 18 marca 2009 roku Nr XXXI/266/2009 w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r., Nr 89, poz.1293

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/266/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 roku Nr XXIX/252/2008 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywujących, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w roku 2009

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2009 r., Nr 22, poz.349

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/252/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 roku Nr XXIX/251/2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2009

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2009 r., Nr 22, poz.348

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/251/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 roku Nr XXIX/250/2008 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki w sporcie kwalifikowanym

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2009 r., Nr 22, poz.347

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/250/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 10 grudnia 2008 roku Nr XXVIII/243/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2009 r., Nr 4, poz. 63

Uchwała została uchylona uchwałą Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/425/2010. Uchylenie uchwały zostało publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5076.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/243/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/232/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr 230, poz. 3889

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/232/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/230/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr 230, poz. 3888

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/230/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/229/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2009

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr 230, poz. 3887

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/229/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/228/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr 230, poz. 3886

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/228/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/227/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu ich poboru oraz terminów płatności

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr 230, poz. 3885

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/227/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/226/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr 230, poz. 3884

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/226/2008

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/226/2008

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/226/2008

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/226/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/220/2008 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr 218, poz. 3623

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/220/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/219/2008 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr 218, poz. 3622

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/219/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 września 2008 roku Nr XXV/214/2008 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 r., Nr 183, poz. 3049

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/214/2008

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/214/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 roku Nr XXIII/207/2008 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr 144, poz. 2610

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/207/2008

                   Załącznik do uchwały Nr XXIII/207/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 roku Nr XXIII/204/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Krągola, Janowice i Żdżary

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 124, poz. 2277

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/204/2008

                   Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/204/2008

                   Załączniki nr 2 i 3 do uchwały XXIII/204/2008

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 roku Nr XXIII/203/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Krągola

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 124, poz. 2276

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/203/2008

                   Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/203/2008

                   Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/203/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 kwietnia 2008 roku Nr XX/177/2008 w sprawie nadania nazw nowym ulicom

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2008 r., Nr 99, poz. 1868

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/177/2008

                   Załącznik do uchwały Nr XX/177/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 2 kwietnia 2008 roku Nr XIX/170/2008 zmieniająca uchwałę nr XXII/147/2004 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2008 r., Nr 81, poz. 1592

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/170/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 stycznia 2008 roku Nr XVI/148/2008 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w roku 2008

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2008 r., Nr 73, poz. 1415

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/148/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 stycznia 2008 roku Nr XVI/147/2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2008

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2008 r., Nr 73, poz. 1414

 

Do pobraniaUchwała Nr XVI/147/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2007 roku Nr XV/139/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r., Nr 66, poz. 1303

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/139/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2007 roku Nr XV/138/2007 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r., Nr 66, poz. 1302

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/138/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/138/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/138/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/138/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/130/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4883

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/130/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/130/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/130/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/130/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/129/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4882

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/129/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/128/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4881

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/128/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/127/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2008

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4880

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/127/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/126/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4879

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/126/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/125/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu ich poboru oraz terminów płatności

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4878

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/125/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 września 2007 roku Nr XI/109/2007 w sprawie

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2007 roku Nr 170, poz. 3717

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/109/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 września 2007 roku Nr XI/100/2007 w sprawie

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2007 roku Nr 170, poz. 3716

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/100/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 lipca 2007 roku Nr X/91/2007 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lisiec Wielki

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2007 roku Nr 127, poz. 2913

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/91/2007

                   Załącznik do uchwały Nr X/91/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 maja 2007 roku Nr IX/83/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Krągola, Janowice i Żdżary

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku Nr 122, poz. 2842

Uchwała została zmieniona uchwałą Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 roku Nr XXIII/204/2008

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/83/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/83/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/83/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/83/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 maja 2007 roku Nr IX/82/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku Nr 122, poz.2841

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/82/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/82/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/82/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/82/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 lutego 2007 roku Nr V/63/2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2007

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku Nr 53, poz. 1422

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/63/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 lutego 2007 roku Nr V/62/2007 w sprawie

ustalenia kryterium i trybu przyznawania nagród Wójta Gminy Stare Miasto dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku Nr 53, poz. 1421

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/62/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 lutego 2007 roku Nr V/61/2007 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywujących, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w roku 2007

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku Nr 53, poz.1420

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/61/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 lutego 2007 roku Nr V/57/2007 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Miasto na lata 2007-2011

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku Nr 53, poz. 1419

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/57/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku Nr II/13/2006 w sprawie zmiany regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku Nr 201, poz. 4798

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/13/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku Nr II/12/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku Nr 209, poz. 5115

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/12/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku Nr II/11/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

Uchwała została  opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku Nr 209, poz.5114

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/11/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku Nr II/10/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku Nr 209, poz.5113

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/10/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku Nr II/9/2006 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2007

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku Nr 209, poz. 5112

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/9/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku Nr II/8/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku Nr 209, poz. 5111

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/8/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2006 roku Nr I/7/2006 zmieniająca Statut Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2006 roku Nr 204, poz. 4885

 

Do pobrania: Uchwała Nr I/7/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 października 2003 roku Nr XI/79/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2003 roku Nr 181, poz. 3378

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/79/2003

                   Załącznik do uchwały Nr XI/79/2003

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 marca 2003 roku Nr VI/43/2003 w sprawie Statutu Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2003 roku Nr 74, poz. 1429

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/43/2003

 
informacje udostępnił:Grażyna Zając
informacje wytworzył:Grażyna Zając
data udostępnienia: 2012-01-31 15:01:16
ostatnia modyfikacja: Grażyna Zając 2012-11-05 14:07:23 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik do uchwały RG Nr XI/79/2003
 Uchwała RG Nr XI/79/2003
 Uchwała RG Nr VI/43/2003
 Załącznik nr 3 do uUchwały Nr XLIX/429/2010
 Załącznik nr 2 do uUchwały Nr XLIX/429/2010
 Załącznik nr 1 do uUchwały Nr XLIX/429/2010
 Uchwała Nr XLIX/429/2010
 Uchwała Nr XLIX/428/2010
 Uchwała Nr XLIX/427/2010
 Uchwała Nr XLIX/426/2010
 Uchwała Nr XLIX/425/2010
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/424/2010
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2010
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424
 Uchwała Nr XLVIII/424/2010
 Załącznik do uchwały Nr XLVII/405/2010
 Uchwała Nr XLVII/405/2010
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr 398
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr 398
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr 398
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 398
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/398/2010
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/398/2010
 Uchwałą Nr XLVII/398/2010
 Uchwała Nr XI/100/2007
 Załącznik do uchwały Nr X/91/2007
 Uchwała Nr X/91/2007
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118303