.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Planowanie przestrzenne:
Obwieszczenia
poka wszystkie dokumenty

Inwestycje celu publicznego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
informacje wytworzył:Wioleta Wojciechowska-Dolna
data udostępnienia: 2012-04-17 14:11:36
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2012-04-17 14:27:28 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr RGOŚ.6733.17.2014 z dnia 05 stycznia 2015r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.17.2014 z dnia 17 listopada 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.16.2014 z dnia 07 listopada 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.15.2014 z dnia 04 listopada 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.14.2014 z dnia 27 października 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto RGOŚ.6733.16.2014 z 15 października 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.13.2014 z dnia 13 października 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.15.2014 z dnia 10 października 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.15.2014 z dnia 02 października 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.12.2014 z dnia 18 września 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.14.2014 z 17 września 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.14.2014 z dnia 08 września 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminz Stare Miasto nr RGOŚ.6733.13.2014 z dnia 04 września 2014r..
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.11.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.12.2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.8.2014 z dnia 5 sierpnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.12.2014 z dnia 5 sierpnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.9.2014 z dnia 4 sierpnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.12.2014 z dnia 24 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.11.2014 z dnia 24 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.4.2014 z dnia 18 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2014 z dnia 15 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.11.2014 z dnia 11 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2014 z dnia 02 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.9.2014 z dnia 1 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.3.2014 z dnia 01 lipca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.8.2014 z dnia 27 czerwca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.4.2014 z dnia 29 maja 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.3.2014 z dnia 29 maja 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.3.2014 z dnia 20 maja 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.2.2014 z dnia 19 maja 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.4.2014 z dnia 19 maja 2014r.
 Prognoza oddziaływania na środowisko
 Załacznik nr 1 do uchwały
 Projekt uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, gmina Stare Miasto
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środow
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.2.2014 z dnia 11 kwietnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.1.2014 z dnia 01 kwietnia 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.1.2014 z dnia 06 marca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.1.2014 z dnia 04 marca 2014r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.1.2014 z dnia 18 lutego 2014r.
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.5.2013 z dnia 14 listopada 2013r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.4.2013 z dnia 16 października 2013r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.5.2013 z dnia 15 października 2013r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.5.2013 z dnia 30 września 2013r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.4.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.4.2013 z dnia 20 sierpnia 2013r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.3.2013 z dnia 13.08.2013 r.
 Obwieszczenie nr RGOS.6733.2.2013 Wojta Gminy Stare Miasto z dnia 05.08.2013r.
 Obwieszczenie Wojta Gminy Stare Miasto nr RGOS.6733.3.2013 z dnia 06.08.2013r. Zarząd Dróg Powiatowych
 Obwieszczenie Wojta Gminy Stare Miasto nr RGOS.6733.3.2013 z dnia 05.08.2013r. Wojewoda Wielkopolski
 Obwieszczenie Wojta Gminy Stare Miasto nr RGOS.6733.3.2013 z dnia 05.08.2013r. Energa
 Obwieszczenie Wojta Gminy Stare Miasto nr RGOS.6733.2.2013 z dnia 05.08.2013r. Wojewoda Wielkopolski
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.3.2013 z dnia 23 lipca 2013r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.2.2013 z dnia 19 lipca 2013r.
 Obwieszczenie nr RGOŚ.3.2013 z dnia 08 lipca 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.2.2013 z dnia 08 lipca 2013r. o wydanym przez ENERGA OPERATOR S.A. piśmie
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto RGOŚ.6733.2.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. o wydaniu postanowienia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto RGOŚ.6733.2.2013 z dnia 13 czerwca 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gmin
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.11.2012 z dnia 14 grudnia 2012r. o wydanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie postanowieniu
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.11.2012 z dnia 14 grudnia 2012r. o wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego postanowieniu
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.11.2012 z dnia 26 listopada 2012r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeni
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2012 z dnia 19 września 2012r. o wydanym prze Telekomunikację Polską SA piśmie nr TOTWSDU.211-083/12/JT
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2012 z dnia 19 września 2012r. o wydanym przez Telekomunikację Polską SA piśmie nr TOTWSDU.2110-924/12/JT
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2012 z dnia 05 września 2012r. o wydanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu RO w Koninie piśmie
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2012 z dnia 04 września 2012r. o wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego postanowieniu
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ.6733.10.2012 z dnia 04 września 2012r. o wydanym przez Starostę Konińskiego postanowieniu
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto nr RGOŚ6733.10.2012 z dnia 03 września 2012r. o wydanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie postanowieniu
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.9.2012 z dnia 24 sierpnia 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.10.2012 z dnia 17 sierpnia 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 09 sierpnia 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.9.2012 z dnia 30 lipca 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.9.2012 z dnia 24 lipca 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.5.2012 z dnia 20 lipca 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.9.2012 z dnia 09 lipca 2012r
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 04 lipca 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. o piśmie wydanym przez Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. o piśmie wydanym przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.5.2012 z dnia 18 czerwca 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 18 czerwca 2012r. o wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego postanowieniu
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 18 czerwca 2012r. o wydanym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniu
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 18 czerwca 2012r. o wydanym przez Starostę Konińskiego postanowieniu
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.5.2012 z dnia 08 czerwca 2012r.
 Decyzja RGOŚ.6733.6.2012 z dnia 29 maja 2012r. ws. umorzenia postępowania
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.8.2012 z dnia 01 czerwca 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.4.2012 z dnia 31 maja 2012r.
 Decyzja RGOŚ.6733.7.2012 z dnia 29.05.2012r. ws. umorzenia postepowania
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.7.2012 z dnia 29 maja 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.6.2012 z dnia 29 maja 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.6.2012 z dnia 24 maja 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.5.2012 z dnia 22 maja 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.3.2012 z dnia 14 maja 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.4.2012 z dnia 07 maja 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.4.2012 z dnia 02 maja 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.3.2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
 Obwieszczenie RGOŚ.6733.4.2012 z dnia 16 kwietnia 2012r.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118306