.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy Stare Miasto:
Informacja dla osób niesłyszących
poka wszystkie dokumenty

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym

i innych środkach komunikowania

 

 Mając na uwadze brzmienie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Stare Miasto informuje, że w celu skorzystania z przysługujących uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, które powinno zawierać informacje zawarte w formularzu (do pobrania jako załącznik do informacji lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu) może być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza, za pośrednictwem:

- faxu 63 24 16 580,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b

- telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 24 16 216.

 

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

 

Do pobrania: Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego

 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
data udostępnienia: 2012-05-11 15:13:46
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2013-04-19 14:37:06 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118305