.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
poka wszystkie dokumenty

Wójt Gminy Stare Miasto zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Gminy Stare Miasto do przedkładania uwag i opinii na temat projektu Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

• Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 28 października 2013r. do 12 listopada 2013 r.


• W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 12 listopada 2013 o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Stare Miasto, pok. nr 14

Uwagi i opinie do ww. dokumentu można składać na formularzu uwag w Urzędzie Gminy Stare Miasto osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową (rzecznik@stare-miasto.pl, promocja@stare-miasto.pl) na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2013 r.

Załączniki:


1. Projekt uchwały
2. Formularz uwag
3. Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Miasto w sprawie konsultacji


 

 
informacje udostępnił:Karol Małolepszy
data udostępnienia: 2013-10-25 12:22:01
ostatnia modyfikacja: Karol Małolepszy 2013-10-25 12:29:40 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ogłoszenie
 Formularz uwag
 Projekt programu
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118302