.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy Stare Miasto:
Informacja o nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu

Wójt Gminy Stare Miasto informuje, że posiada do sprzedaży w trybie bez przetargu następującą nieruchomość:

 

  1. Obręb Stare Miasto, działka nr 358/3 o pow. 0,1836 ha, księga wieczysta KN1N/00055841/1

Cena nieruchomości  62 680,00 zł + obowiązujący podatek Vat

 

Zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (brak możliwości zagospodarowania jako odrębnej nieruchomości).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto uchwalonym uchwałą Nr VI/51/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 180, poz. 2891 z dnia 29 czerwca 2011 r. nieruchomość zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym 0014- Stare Miasto, gmina Stare Miasto oznaczona nr 358/3 o pow. 0,1836 ha znajduje się na terenach przeznaczonych pod:

 

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

- dojazdowe drogi publiczne – drogi gminne i urządzenia pomocnicze: sieci infrastruktury technicznej

  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami –  to 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Stare Miasto, 10.06.2014 r.

 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
informacje wytworzył:Elżbieta Kaczmarek
data udostępnienia: 2014-06-10 08:13:24
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2014-06-10 08:13:24 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 118302