.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory samorządowe 2014
poka wszystkie dokumenty

 

 

 

 
informacje udostępnił:Luiza Kędracka
data udostępnienia: 2014-06-24 08:25:01
ostatnia modyfikacja: Luiza Kędracka 2015-01-29 13:56:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 stycznia 2015r. o obowiązku złożenia sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych - załącznik nr 3
 Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych - załącznik nr 2
 Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych - załącznik nr 1
 Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Stare Miasto
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Stare Miasto
 Zestawienia wyników głosowania w wyborach do Rady Gminy Stare Miasto w okręgach wyborczych
 Protokół z wyborów do Rady Gminy Stare Miasto
 Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu prac wykonywanych w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów
 Godziny pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów
 Składy obwodowych komisji wyborczych po ukonstytuowaniu
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Gminy Stare Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmi
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stare Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewó
 Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 21 października 2014r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zar
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Konińskiego zarządzonych na dzień
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
 Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 Informacja o terminach dla niepełnosprawnych
 Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczejw Starym Mieście z dnia 17 października 2014r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17 października 2014r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 1 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiató
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 25 września 2014r. o składzie komisji
 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 25 września 2014r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
 Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 25 września 2014r. w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście związanych z rejestracją list kandydatów na ra
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie losowania składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej K
 Informacja Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2014r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. o podziale Wojewóztwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 Kalendarz wyborczy
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistr
 Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rejestracji komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 li
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 sierpnia 2014r. o liczbie mieszkańców w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.
 Zarządzenie nr 79/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wi
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118303