.  Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16B,62-571 Stare Miasto
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Tryb działania
poka wszystkie dokumenty

drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Plan pracy Rady Gminy Stare Miasto na 2015 rok
 Plan pracy Komisji Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz Ochrony Środowiska na 2015 rok
 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej na 2015 rok
 plan pracy Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeń oraz Współpracy z Zagranicą na 2015 rok
 Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy na 2015 rok
 Sprawozdanie z dziaąłlności Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeń oraz Współpracy z Zagranicą za 2012 r.
 Plan pracy Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeń oraz Współpracy z Zagranicą na rok 2013 r.
 Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz Ochrony Środowiska za 2012 r.
 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeń oraz Współpracy z Zagranicą za 2012 r.
 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy za 2012 r.
 Sprawozdanie z działalności Komisji Reizyjnej za 2012 r.
 Plan pracy Rady Gminy Stare Miasto na 2013 r.
 Plan pracy Komisji Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz Ochrony Środoowiska na 2013 r.
 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej na 2013 r.
 Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy na 2013 r.
 Plan pracy Komiesji Rewizyjnej na 2013 r.
 Sprawozdanie z działalnosci Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeń oraz Współpracy z Zagranicą za 2011 r.
 Sprawozdanie z działalnosci Komisji Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz Ochrony Środowiska za 2011 r.
 Sprawozdanie z działalnosci Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej za 2011 r.
 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy za 2011 r.
 Sprawozdanie z działalnosci Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
 Plan pracy Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeń oraz Współpracy z Zagranicą na rok 2012
 Plan pracy Komisji Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz Ochrony Środowiska na rok 2012
 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej na rok 2012
 Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy na rok 2012
 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
 Plan pracy Rady Gminy Stare Miasto na 2012 r.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 118306